Hemmet

Engagera dig i Grannsamverkan

Merparten av alla bostadsinbrott begås av organiserade ligor och det är inte mycket som stoppar dem från att ta sig in i ett hem. Av alla råd och tips om hur man kan förhindra inbrott är det endast en metod som verkligen gör skillnad – och det är Grannsamverkan.

Inbrott begås huvudsakligen av tre olika typer av tjuvar. Det är tillfällighetstjuvar, tjuvar som gör inbrott för att till exempel finansiera sitt missbruk och de så kallade ligorna. Ligorna, alltså professionella inbrottstjuvar, arbetar i grupper som ofta består av fyra till fem personer. Det gör att de kan bryta sig in både snabbt och effektivt. För dem tar ett inbrott bara cirka tio minuter från det att de bryter upp dörren, till att bostaden är genomsökt.

Den enda metod som bevisligen fungerar för att förhindra bostadsinbrott, oavsett vilken tjuv det handlar om, är Grannsamverkan. Därför bör du och dina grannar samverka mot brott genom att tillsammans starta Grannsamverkan.

Grannsamverkan kräver god relation med grannarna

Grannsamverkan organiseras av de boende tillsammans med Polisen och fungerar för alla boendeformer, även i flerfamiljshus. Metoden bygger på att grannarna är observanta på vad som händer i området. De meddelar till exempel varandra när de åker bort, så att grannarna kan vara extra observanta. Forskning visar att brottsligheten i ett område med Grannsamverkan sjunker med upp till 36 procent.

– När Grannsamverkan väl startat är det den avgjort bästa preventiva åtgärden mot inbrott, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Han menar att det finns två saker som är avgörande för att Grannsamverkan ska fungera:

– För det första bör det finnas en god relation mellan grannarna. Om jag har en bra relation med mina grannar, kommer de sannolikt att reagera och agera på sådant som är onormalt vid min lägenhet eller mitt hus. Erfarenheten visar att relationen mellan grannar stärks av Grannsamverkan. För det andra måste man bedriva Grannsamverkan långsiktigt och enligt den rätta metoden för Grannsamverkan, säger Håkan Franzén.

Grannsamverkan måste ”synas”

Det räcker inte att sätta upp Grannsamverkansskyltar i bostadsområdet, eftersom det inte kommer att minska antalet bostadsinbrott eller annan så kallad vardagsbrottslighet. Det måste ”synas” att personer i området är observanta på vad som händer och agerar om de ser något som inte verkar normalt.

– Kommunikation mellan grannarna är viktig, till exempel att man meddelar grannarna när man reser bort några dagar. Någon av grannarna kan då se till att posten inte blir liggande och hålla lite extra koll, säger Håkan Franzén.

Vill du och dina grannar starta Grannsamverkan? Läs mer på samverkanmotbrott.se

Tips! Så skyddar du dig mot inbrott

Även om Grannsamverkan har absolut störst effekt så kan andra åtgärder också skydda dig mot tjuvar.

  • Montera godkända lås i dörrar och i de fönster som nås från marken.
  • Installera larm som kopplas till larmcentral. Dagens inbrottslarm kan byggas på till att även varna för brand och läckage. Larma även övre plan. Larmet ska helst ha en utvändig siren.
  • Bor du i lägenhet? Då kan en säkerhetsdörr eller gallergrind vara bra.
  • Bor du i villa? Rensa upp växtligheten runt huset, så att tjuven inte kan bryta sig in i huset i skydd av denna. Belysning med rörelsedetektor är också bra. En vanlig inbrottsväg är altandörren – se till att den är robust och har godkända lås.

Försäkra din villa

Vår villaförsäkring skyddar huset, tomten och era saker. Och er som bor där, förstås.

Läs mer och teckna villaförsäkring