Hemmet

Timer och elsäkerhet

En timer släcker det du glömmer

En timer är ett enkelt sätt att förhindra bränder. Den kopplas till ett eluttag och bryter vid en viss tid all ström. Timern kan alltså vara bra för dig som lätt glömmer, till exempel för att du är gammal. Eller för att du är ung. Eller för att du är stressad.

Varför timer (1)?

I varje hem finns många apparater och maskiner som alltid står i standbyläge. Detta kan leda till överhettning och i värsta fall bränder. Skaffa en timer, så stängs de av automatiskt vid en särskild tid – och du minskar brandrisken.

Varför timer (2)?

Och visst händer det väl att du lägger mindre elprylar på laddning i sängen eller soffan? Men om de blir varma finns det en risk att det börjar brinna i textilierna. Du kan minska risken genom att skaffa en timer till de eluttag där du vet att du brukar glömma sådant som du inte vill glömma.

Låt en branddosa hålla koll

Det finns mycket du kan göra för att undvika att det börjar brinna på grund av elfel och elapparater i ditt hem. En branddosa är en typ av kopplingsdosa som en fackman kan montera bakom ett eluttag för att öka brandsäkerheten.

Dosan känner av värme, och om temperaturen blir för hög så expanderar materialet i dosan så att hela hålet i väggen fylls. Om det brinner i eluttaget släcks elden automatiskt med en liten luftkudde som finns i dosan.

Tack vare detta minskar risken att branden sprids vidare genom elinstallationen.

Försäkra dig mot brand

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem skadas i en brand.

Läs mer och teckna hemförsäkring