Hemmet

Smarta ellösningar

Fjärrstyr dina elprylar med ”paddan”I en stressig och krävande vardag är det lätt hänt att vi glömmer kolla allt innan vi går hemifrån: släcka lamporna, stänga av kaffebryggaren, slå av teven. Och var det inte något mer? Vår glömska visar sig på elräkningen och bidrar till att ytterligare påfresta miljön. Dessutom innebär den en brandfara.

Du kan göra mycket för att öka elsäkerheten:

  • Ta inga risker genom att göra det själv! Kom också ihåg att det finns många elarbeten du faktiskt inte får göra själv.
  • Bryt alltid strömmen med huvudströmbrytaren när du ska fixa eller kolla någon elapparat. Bryt strömmen även om det du ska göra verkar enkelt eller ofarligt. Och låt alltid en fackman ta hand om reparationen!
  • Hantera sladdar på rätt sätt. Byt ut sladdar som är nötta eller skadade! Försök aldrig ändra en gammaldags, rund stickpropp så att den passar i ett jordat uttag.
  • Stäng av apparater som inte används och var hemma när de används. Dra ut till exempel laddare och datorer ur kontakterna när ingen använder dem.
  • Tänk på att elapparater är brandfaror. Torka aldrig något på eller över ett elelement eller bastuaggregat. Ställ heller ingenting ovanpå TV:n.
  • Anslut inte fler kontakter till en förgreningsdosa, än vad den är gjord för. Detta genom att ansluta en förgreningsdosa till.

Försäkra dig mot brand

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem skadas i en brand.

Läs mer och teckna hemförsäkring