Hemmet

Tvätta på natten – är det en brandrisk?

Brukar du låta tvätt- eller diskmaskinen jobba medan du sover? Många nyheter just nu handlar om hur vi kan sänka våra elkostnader genom att köra maskinerna nattetid, när elen är billigare. Men tänk på din egen trygghet. Det behöver inte kosta mindre på natten, och priset du betalar om något farligt händer är mycket högre, varnar Håkan Franzén,Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Kan man köra tvättmaskinen eller diskmaskinen på natten? 

– Nej, du bör inte låta tvättmaskinen eller diskmaskinen gå nattetid. När du kör hushållsmaskiner eller laddar apparater, ska du alltid ha koll på dem. Det är viktigt att kunna agera snabbt om du märker att något är på väg att hända med maskinen. En eld som pyr eller utvecklas till en fullskalig brand alstrar giftig brandrök och det räcker med några andetag för att i värsta fall omkomma.

Maskiner som är kopplade till vatten riskerar också att börja läcka samtidigt som de körs. Om ett sådant läckage pågår under en hel natt, kan vattenskadan bli stor och ta lång tid att reparera.

Hur stor är risken att råka ut för att en maskin som en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller ett värmeskåp börjar att brinna?

– Varje år drabbas ett antal personer av att bränder startar i dessa maskiner, men det räcker med en skada i Sverige per år, för att inse att vi måste göra allt för att förhindra en brand som kan ödelägga någons hem – och i värsta fall leda till att någon skadar sig eller omkommer, säger Håkan Franzén.

Vad är orsakerna till att maskinerna börjar brinna?

– Att en maskin börjar att brinna kan bero på flera saker. Allt ifrån en kortslutning, som i princip alltid kan inträffa, till att en maskin är gammal och har en utsliten kabel som orsakar en kortslutning. Om maskinen står i närheten av brännbart material som tyg, trägolv eller något annat är risken stor för att en brand kommer att sprida sig.

Är elen billigare på natten ?

– Elen är inte nödvändigtvis billigare på natten. Dessutom är det många som har fast elpris och då spelar det ingen roll vilken tid på dygnet du förbrukar elen.

Kan jag minska faran på något sätt, om jag ändå låter en maskin gå på natten?

– Jag tycker inte att man ska köra maskiner på natten. Det du tjänar på ett lite lägre elpris är så lite i jämförelse med det du förlorar om du råkar ut för en brand eller vattenskada.

Vad kan jag göra istället, för att dra ned på elkostnaden för de här maskinerna?

– Om du har rörligt elpris finns det appar och andra verktyg som gör att du kan se när elpriset är lägre under alla dygnets timmar. Då kan du tvätta och diska under tidig morgon eller andra tider på dagen när det är billigare, om du har möjlighet till det.

Nya maskiner är mer energieffektiva än gamla maskiner. Så ser man rent krasst på det, mot bakgrund av elpriset, finns det kortsiktigt pengar att tjäna på att byta ut maskinerna. Men det kan du ställa mot vad du får betala för en ny maskin och de ökade koldioxidutsläpp som kommer av att allt fler byter ut sina maskiner – fungerande maskiner slängs och nya ska tillverkas. Det viktigaste är ändå att du tänker på din egen säkerhet först och främst, och då handlar det om att hålla koll på maskinerna och aldrig låta dem gå när du inte är hemma eller när du sover.

Fler tips om hur du kan minska elkostnaderna

 • Ställ in programmet på tvätt- eller diskmaskinen så att den startar tidigt på morgonen, om elen är billigare då och du är vaken.
 • Hängtorka tvätten istället för att använda torktumlaren eller torkskåpet.
 • Använd energisparande tvätt- och diskprogram.
 • Rengör maskinerna regelbundet enligt anvisningarna.

Brandsäkra råd

 • Undvik att ha lättantändligt material nära maskinerna, som gardiner, torra handdukar eller en hög med tvätt.
 • Se till att du har en utrymningsplan till din bostad och en återsamlingsplats för dem du bor med, så att du vet att ingen är kvar om det skulle uppstå en brand.
 • Glöm inte brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar!

  Fler tips för ett brandsäkert hem!

  Har du brandsäkrat hemmet? Här berättar vi hur du brandsäkrar ditt hem och vilken utrustning du behöver. Brandsäkra ditt hem nu

Försäkra dig mot brand

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem skadas i en brand.

Läs mer och teckna hemförsäkring