Till innehållet
Hemmet

Vattenskada i kök och badrum

En läckande vattenledning, en trasig diskmaskin, ett badrum som inte är byggt enligt branschregler – det finns många orsaker till vattenskada i hemmet. Tänk därför på detta innan du öppnar dörren till hantverkarna.

Inför en köks- eller badrumsrenovering ägnar de flesta otaliga timmar åt att välja kakel och blandare, hitta den rätta färgskalan, planera vad som ska placeras var.

Men tyvärr slarvar många med den viktigaste punkten av dem alla: att säkerställa att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Tråkigt? Kanske. Men det är bra mycket tråkigare att behöva riva drömköket på grund av en omfattande vattenskada.

Entreprenören ansvarar upp till tio år

Ska du renovera köket eller badrummet? Eller kanske installera en diskmaskin eller annan maskin som har vattenanslutning? Ta då en diskussion med säljaren/entreprenören och gör personen uppmärksam på att du vill eliminera risken att drabbas av vattenskada.

Tänk också på att säljaren/entreprenören har ett långtgående ansvar enligt konsumentköp- och konsumenttjänstlagen – upp till tio år. Du har alltså stora möjligheter att göra en reklamation om en vattenskada uppstår som en följd av brister i produkten eller installationen.

Lagar reglerar dina rättigheter

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av säljaren.

Konsumenttjänstlagen gäller när en näringsidkare utför tjänster åt en konsument. Den är till stor del tvingande, vilket betyder att näringsidkaren inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Mer information finns hos Konsumentverket.

Tips! Tänk på detta när du anlitar en entreprenör

  • Att en entreprenör är trevlig är ingen garanti för att arbetet utförs väl.
  • Anlita endast välrenommerade företag med goda referenser.
  • Nöj dig inte med att få referenser, kolla upp dem också!
  • Kontrollera att företaget har en försäkring som täcker bristfälligt arbete.
  • Var ute i god tid om du vill hitta en seriös hantverkare. Att en byggfirma med kort varsel är tillgänglig för ett större jobb, brukar vara ett varningstecken.
  • Betala inte för arbetet på så kallad löpande räkning, utan vid arbetets slut eller vid tydliga delmål.
  • Upprätta ett entreprenadkontrakt.

Försäkra dig mot vattenskada

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem drabbas av en vattenskada.

Läs mer och teckna hemförsäkring