Hemmet

Fukt och mögel skrämmer bort husköpare

Luktar det mögel i källaren? Då blir det ingen affär. Fukt och mögel är nämligen det som får flest svenskar att backa från ett husköp. Andra hinder är synliga skador på byggnaden, höga radonhalter, asbest och skadedjur.

Ungefär var femte husägare har någon gång avstått från att köpa hus på grund av fuktskada. Nästan lika många har gett säljaren kalla handen på grund av mögel, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

– För att så långt det är möjligt säkerställa att huset man köper inte har problem med fukt och mögel, bör man köpa en besiktning före köpet. Blir man ändå drabbad är det viktigt att kontakta en fackman inom området, för att få råd och tips om vilka åtgärder som ska vidtas för att råda bot på problemet, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert.

Höga radonhalter stoppar husköp

Blivande husägare ryggar även för skador på tak, ytterväggar eller grund. Andra problem som kan leda till ett ”nej tack” är omfattande skador på våtrum och höga radonhalter.

– Radon kan finnas i marken, i vissa byggnadsmaterial och i hushållsvattnet. Ta hjälp av en fackman för att mäta radonhalten och undersöka var radonet kommer ifrån. Om den är för hög kan du få tips och råd om hur problemet ska åtgärdas. Ett vanligt sätt att komma till rätta med problemet är att installera en radonsug, som suger ut luft från krypgrunden, berättar Håkan Franzén.

Asbest och skadedjur ger kalla fötter

Asbest är ett annat problem som kan avstyra ett husköp.

– Asbest blir ett problem först när man arbetar med materialet, exempelvis river det. Då innebär det också stora besvär och kostnader, förklarar Håkan Franzén.

Skadedjur är en annan orsak till kalla fötter på husmarknaden.

– Det är främst virkesförstörande insekter som husbocken och hästmyran som drabbar hus. Sanering av skadedjuren görs av speciella företag, och kostnaden täcks oftast av byggnadens försäkring, säger Håkan Franzén.

Detta får svenska husägare att avstå från husköp – 7 värstingar (i fallande ordning)

  1. Fukt
  2. Mögel
  3. Skador på tak, fönster, ytterväggar eller grund
  4. Skador på våtrum
  5. Radon
  6. Asbest
  7. Skadedjur

Mögel i villa – så gäller Trygg-Hansas försäkring

​​​​​​Ingen​​ vill förstås hitta mögel i villan, men tyvärr är det många husägare som upptäcker mögelskador ändå. Tillhör du en av dem?

Läs vad som gäller vid mögelangrepp eller hussvamp