Till innehållet
Hemmet

Fuskbyggande entreprenör ansvarar vid skada i villan

Badrum som läcker, oärliga byggföretagare och fuskande hantverkare – debatten går het om drömbyggen som slutar i mardröm. Enligt Konsumenttjänstlagen har entreprenören skyldighet att åtgärda, eller lämna ersättning för, bristfälligt utfört arbete i din villa.

En vattenläcka kan leda till förödande skador på bostaden, för att inte tala om bekymmer och hål i plånboken för den som drabbas. Om skadan har orsakats av slarv hos entreprenören, exempelvis vid installation av en ny vattenberedare, ska skadan ersättas av entreprenören. Villaförsäkringen gäller inte.

– Det är en olycklig sits man hamnar i om man anlitar fuskande hantverkare. Vi uppmanar därför våra kunder att endast anlita välrenommerade entreprenörer, för att minimera risken att råka ut för fuskbyggen, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert.

Entreprenören ska betala skadan

Enligt Konsumenttjänstlagen är det entreprenören som ska betala ersättning för en skada som har uppstått på grund ett bristfälligt arbete.

Däremot gäller villaförsäkringen för skador om entreprenören har gått i konkurs. Man kan också få ersättning för juridiska kostnader, för att stämma en entreprenör som ignorerar reklamationen av det bristfälliga arbetet.

Rätt avtal viktigt för entreprenörer

Som entreprenör är det viktigt att upprätta avtal som följer de allmänna branschavtalen. Avtalen kan skilja sig åt, beroende på om man bygger för en privatperson eller ett företag. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier tillhandahåller kontraktsformulär till samtliga branschöverenskommelser på sin konsumentsida.

– Den så kallade entreprenadförsäkringen för entreprenörer gäller både för skador som uppkommer under byggtiden och för de skador som upptäcks senare och som beror på bristfälligt arbete. Entreprenadförsäkringen gäller även om entreprenören går i konkurs under försäkringsperioden, förutsatt att man har följt gällande branschavtal och att försäkringen är i kraft, säger Rose-Marie Karlsson, produktutvecklare av företagsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Tips! Tänk på detta när du anlitar en entreprenör

  • Anlita endast välrenommerade företag med goda referenser. Att en entreprenör är trevlig är ingen garanti för att arbetet utförs väl!
  • Kontrollera att företaget har försäkringar som täcker bristfälligt arbete.
  • Var ute i god tid, både för din egen skull och för att hitta en seriös hantverkare. Att en byggfirma är tillgänglig med kort varsel för ett större jobb, brukar vara ett varningstecken.
  • Betala inte för arbetet på så kallad löpande räkning, utan vid arbetets slut eller vid tydliga delmål.
  • Se till att upprätta ett entreprenadkontrakt.

Försäkra din villa

Vår villaförsäkring skyddar huset, tomten och era saker. Och er som bor där, förstås.

Läs mer och teckna villaförsäkring