Hemmet

Hur skyddar hemförsäkringen mina ägodelar i och utanför mitt hem?

Vad händer om dina ägodelar brinner upp hemma? Och vad sker om det inträffar utanför hemmet? Och täcks cykeln egentligen av hemförsäkringen? Vi reder ut vad som gäller.

För skador som sker inne i din bostad är dina ägodelar försäkrade för upp till 1,5 miljoner kronor. Det är den ersättningen som gäller vid exempelvis en brand, vattenskada eller ett inbrott. Men alla olyckor som inträffar i hemmet täcks inte av hemförsäkringens grundskydd – skulle du exempelvis sätta dig på glasögonen, ha sönder mobilen eller spilla kaffe på datorn behöver tillägget drulle för lös egendom för att få ersättning.

Bor du i bostads- eller hyresrätt kan du välja att få upp till 200 000 kr i ersättning, men de allra flesta väljer det högre beloppet på 1,5 miljoner kronor.

Men gäller hemförsäkringen för mina ägodelar utanför hemmet?

Ja, men det beror på vad som händer, och du kan maximalt få 50 000 kronor i ersättning vid varje enskild händelse . Om det exempelvis brinner på din arbetsplats och de ägodelar du tagit med dig förstörs, eller om du förlorar sånt du förvarar i ett förråd eller på en vind så kan du få ersättning. Du kan också ersättas om du skulle bli rånad på till exempel en väska, mobil eller kontanter upp till ett visst belopp när du är utanför bostaden , även när du är utomlands. Det gäller dock inte vid fickstöld eller för borttappade saker – då krävs tillägget drulle för lös egendom. Kontanter du förlorar, men inte blir rånad på, ersätter vi dock inte trots drulleskyddet.

Din cykel skyddas också – men kom ihåg att förvara den korrekt

Tyvärr är det inte ovanligt att cykeln blir stulen – därför är det bra att reda ut vad som egentligen gäller för den. För att du ska få ersättning för en bestulen cykel som du placerat utomhus eller i ett cykelrum fler har tillgång till, behöver du ha den låst med ett godkänt lås. Har du cykeln i ett låst utrymme som endast du kommer åt behöver du inte låsa cykeln för att få ersättning om den blir stulen. Förvarar du den inne i din bostad omfattas den av 1,5 miljoners-gränsen – då kommer vi ersätta dig för cykeln även om dess värde överstiger 50 000 kr, som annars gäller. Läs mer om hur du skyddar cykeln här.

Oavsett vad som sker så gör vi i varje enskilt fall en bedömning av det inträffade, för att se om du har rätt till ersättning.

 

Vill du veta mer om vad, när och var något är försäkrat – läs mer på trygghansa.se.

Försäkra ditt hem

Bränder, vattenskador, översvämningar och inbrott. Hemförsäkringen gäller vid det mesta som kan hända i ditt hem.

Läs mer och teckna hemförsäkring