Till innehållet
Hemmet

Planera noggrant när du ska bygga ut huset

Det blir allt vanligare att barnfamiljer ”växer ur” sina hus, vilket de senaste fem årens ökade bygg- och renoveringsstatistik visar. Tyvärr kan drömmen om att bygga ut huset bli en kostsam historia om en byggskada skulle uppstå.

Intresset för att bygga om hus eller bygga till är som störst bland de typiska renoverarna; småbarnsfamiljer i villa. De stod för en betydande del av de 36,4 miljarder kronor som villaägarna spenderade på ombyggnationer 2013.

Men drömmen om stora lekytor för småbarnen eller det där extrarummet till tonåringen kan bli kostsam, eftersom utbyggnad av hus alltid medför vissa skaderisker.

– Att bygga ut huset innefattar massor av riskområden beroende på hur stor utbyggnad man ska göra och om den är en eller flera våningar hög. Det handlar bland annat om bärighet, att utestänga regnvatten och risk för markfukt, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Taket är en kritisk faktor

En av de största riskerna med att bygga ut huset är att ett tillbyggt tak inte blir rätt anslutet mot det befintliga huset. Resultatet kan bli att vatten tränger in i huset och leder till fukt- och rötskador. För att undvika den risken krävs att en kvalificerad yrkesman bygger ut huset. En sådan expert kan även hjälpa dig att göra konstruktionsritningar för tillbyggnaden och på så sätt kan du känna dig lugnare i ditt utbyggnadsprojekt.

Tips! Tänk på det här när du ska bygga ut huset:

Före

  • Ta alltid kontakt med ditt försäkringsbolag och meddela att huset blir större.
  • Utse din kontrollansvarige (byggherrens konsult) själv och ta inte den som entreprenören rekommenderar. Se till att den kontrollansvarige är certifierad hos KARF, Kontrollansvarigas Riksförening (läs mer på www.karf.se).
  • Försäkra dig på rätt sätt. Det finns en mängd olika försäkringar, bland annat färdigställandeförsäkringen som är lagstadgad, samt nybyggnadsförsäkringen och villaförsäkringen vilka är frivilliga att teckna.
  • Anlita en seriös fackman så att konstruktionen blir bärkraftig. Ta in referenser, undersök företagets ekonomi och skriv ett avtal om vad ni kommit överens om.

Under

  • Kräv att besiktningar utförs kontinuerligt och att ordentliga protokoll skrivs.

Efter

  • Se till att kontrollansvarig ordnar så att du får ett slutbevis.

Försäkra din villa

Vår villaförsäkring skyddar huset, tomten och era saker. Och er som bor där, förstås.

Läs mer och teckna villaförsäkring