Hemmet

Så skyddar du dig mot inbrott i hemmet

Att komma hem till en uppbruten dörr och utdragna lådor, tömda på värdesaker, är en mycket obehaglig upplevelse. Gör det därför så svårt som möjligt för tjuven – här berättar vi hur.

Tyvärr är det omöjligt att helt stoppa tjuven. Om en tjuv verkligen vill in i ditt hem – ja, då tar han sig in. Däremot kan du göra det så besvärligt för tjuven att han känner att det inte är mödan värt.

De vanligaste åtgärderna för att förhindra inbrott är att installera godkända lås i dörrar, fönsterlås, säkerhetsdörr, gallergrind och larm. Men det absolut bästa skyddet mot inbrott – som dessutom är gratis – är uppmärksamma grannar.

Starta Grannsamverkan i ditt område

Rolf Söderberg, kommissarie på Polisen i Västmanland och engagerad i brottsförebyggande arbete, förespråkar Grannsamverkan.

– Grannsamverkan är en bra metod som du och dina grannar kan organisera tillsammans med Polisen. Syftet är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för inbrottstjuvar genom att öka uppmärksamheten hos de som bor där samt förmedla kunskap om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot inbrott i hemmet, säger Rolf Söderberg.

Ökad inbrottsrisk under senhösten

Rolf Söderberg poängterar att Grannsamverkan inte är någon ”rymdforskning”, utan ett enkelt sätt att minska brotten och öka tryggheten och trivseln genom att bygga upp goda relationer med sina grannar. Forskning från Brottsförebyggande rådet visar att brottsligheten sjunker med upp till 25 procent i de områden som organiserat Grannsamverkan.

Tänk på! Tjuvar vill inte synas och gillar därför när det är mörkt ute. Det är anledningen till att inbrottsrisken ökar med drygt 30 procent under oktober till december.

Tips! För att undvika inbrott hemma

  • Organisera Grannsamverkan med Polisen och dina grannar.
  • Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
  • Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade fönster bör även vara försedda med lås.
  • Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon svarar när det ringer.
  • Ställ in en timer på lamporna.
  • Lämna gärna leksaker och dylikt på tomten.
  • Dra inte för gardiner och persienner, då ser huset igenbommat ut.
  • Be grannen att ta hand om posten.
  • Om du är villaägare ta bort växtlighet som ligger nära huset. I skydd av denna kan tjuven ta sig in ostört.
  • Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt liggande fönster.

Försäkra dig mot inbrott

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om du drabbas av inbrott.

Läs mer och teckna hemförsäkring