Hemmet

Tips & experthjälp för ett säkrare hem

Så förebygger du översvämning i huset

shadow

Tänk dig att komma hem till en vattenfylld källare. Alla telefonsamtal du behöver ringa, allt bråte du behöver röja bort, reparationerna och torktiderna – månader av slit och väntan. Men det finns mycket du kan göra för att inte drabbas.

Klimatet förändras och översvämningar blir allt vanligare, med en ökad risk under sommarmånaderna och tidig höst. Ändå är det bara var fjärde husägare som har vidtagit åtgärder för att inte drabbas av en vattenskada till följd av översvämning, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

Två orsaker till översvämningar

Översvämningar i hus kan orsakas av två saker. Det vanligaste är att vattnet i det kommunala dagvattensystemet (regnvatten) trycks upp bakvägen, in i ditt hus. Antingen är det kommunala systemet inte dimensionerat för de allt större nederbördsmängderna, eller så har det uppstått stopp i systemet.

Det händer också att sjöar och vattendrag svämmar över, som en följd av intensivt och långvarigt regnande. Vattnet rinner sedan in i huset genom exempelvis ventiler och källarfönster.

Två råd till alla husägare för att förebygga vattenskada till följd av översvämning: Vattnet måste enkelt kunna rinna bort från huset, och vattnet ska inte överhuvudtaget kunna rinna in i huset. Se faktarutan för tips på hur du åstadkommer detta.

Flytta upp lösöre från källaren

Finns det risk för översvämning där du bor? Följ väderleksrapporterna noga. Om risken för överhängande och du befarar att ditt hus kan komma att skadas, flytta upp lösöre från källaren till övervåningen och palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.

Har vatten runnit in i huset? Kontakta räddningstjänsten och ditt försäkringsbolag för att få hjälp och råd. Om räddningstjänsten inte kan förse dig med en länspump, försök att få tag i en sådan själv och börja pumpa bort vattnet ur källaren.

Tips! Så förebygger du husskador vid översvämning

• Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset. Med rätt lutning minskar risken att vattnet rinner in mot husgrunden.

• Säkerställ att dräneringen runt huset fungerar.

• Se till att grunden är välisolerad, så att vatten inte riskerar att rinna in genom denna.

• Är stuprören inte kopplade till dagvattensystemet? Få ut vattnet en bit på gräsmattan genom att koppla en dräneringsslang till stuprören.

• Har ditt hus drabbats av så kallade baktrycksskador, eller vet du att andra i området har det? Kontakta kommunen för att se vad de kan göra för att det inte ska hända igen.

shadow

Så klimatsäkrar du ditt hus

Kraftig torka, vårfloder, skyfall och stormar – så här rustar du ditt hus för att stå emot klimatets humörsvängningar.

Läs merarrow
shadow

Brandöva hemma

Det är mycket viktigt att man har en utrymningsplan. Denna ser olika ut, beroende på om man bor i ett flerfamiljshus eller i villa. Det viktigt att alla i familjen känner till den och vet va…

Läs merarrow