Till innehållet
Hemmet

Så klimatsäkrar du ditt hus

Klimatexperterna är överens – vi kommer allt oftare att få uppleva kraftig torka, vårfloder, sommarskyfall och stormar som Gudrun och Per. Rusta ditt hus för att stå emot klimatets humörsvängningar genom att följa våra råd.

Att vädret blir alltmer extremt är ett faktum. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner har därför påbörjat arbetet med att klimatanpassa samhället inför det oundvikliga.

– Ett varmare klimat kommer att påverka det framtida olyckspanoramat i samhället. Vi ser en ökad risk för extrema väderhändelser, det vill säga större och intensivare nederbördsmängder, förändrade grundvattennivåer, kraftiga vindar, stormar, snöoväder, värmeböljor, torka, skred, ras, erosion och skogsbränder, säger Jan Schyllander, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Ökad risk för fuktskador

Ökad nederbörd medför en ökad risk för översvämningar i källaren. Det vanligaste är att vattnet i det kommunala dagvattensystemet (regnvatten) trycks upp bakvägen, in i ditt hus.

– Många kommuners dagvattensystem och avloppssystem är föråldrade och underdimensionerade, säger Jan Schyllander.

Det händer också att sjöar och vattendrag svämmar över, som en följd av intensivt och långvarigt regnande. Vattnet rinner sedan in i huset genom exempelvis ventiler och källarfönster.

Klimatanpassa ditt hus

Förebyggande arbete är nästan alltid mindre kostsamt än reaktivt arbete, och som husägare finns det mycket du kan göra för att klimatanpassa ditt hus så att det klarar exempelvis en översvämning.

– Som husägare bör du se till att vattnet enkelt kan rinna bort från huset och att vatten överhuvudtaget inte kan rinna in i huset. Om de två råden efterlevs är bostaden mer än väl rustad för regn, vind, snö och is, säger Hemmets försäkringsexpert Håkan Franzén.

Efterlev råden genom att hålla stuprören rena och kontrollera regelbundet hängrännor, lösa takpannor och läckor. Kontrollera att terrängen på uteplatser och garageuppfarter lutar bort från huset. Försök att dränera bort regnvatten, så att det rinner ner genom marken eller till kommunens dagvattenledning i stället för in mot huset.

Vi slarvar med våra hus

– Ett hus behöver regelbunden översyn. Jag är rädd att många husägare glömmer detta i sina allt mer hektiska liv, säger Håkan Franzén.

Vill du veta mer om hur samhället anpassar sig till det förändrade klimatet? Klimatanpassningsportalen, som drivs av SMHI i samarbete med 17 myndigheter, tar ett samlat grepp. Till Klimatanpassningsportalen

Tips! Så klimatsäkrar du ditt hus – 10 råd

  • Följ väderleksrapporterna noga, så att du är förberedd när stormen eller skyfallet kommer.
  • Kontrollera att avloppsbrunnar är snö- och isfria och rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
  • Om vatten runnit in i huset, kontakta räddningstjänsten och ditt försäkringsbolag.
  • Kontrollera taket för att se att inga takpannor är lösa, de kan blåsa av eller orsaka läckor.
  • Väntas stark blåst, förankra utemöbler och se till att inga lösa föremål ligger ute på tomten.
  • Se över träd på tomten för att se om det finns ruttna grenar som kan vara farliga vid storm.
  • Vid översvämningsrisk, flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen.
  • Vid översvämningsrisk, palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.
  • Har du båt? Kontrollera att både båt och brygga är ordentligt förtöjda.
  • Glöm inte att titta till fritidshuset.

Försäkra din villa

Vår villaförsäkring skyddar huset, tomten och era saker. Och er som bor där, förstås.

Läs mer och teckna villaförsäkring