Hemmet

Rädda, larma, släck (1-2-3)

 1. Rädda först dem som är i livsfara. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
 2. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
 3. Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför huset/fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 4. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.
 5. Släck branden om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
 6. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Kom ihåg:

 • Brandsläckare
 • Brandvarnare
 • Brandfilt
 • Utrymningsplan
 • Uppsamlingsplats

Checklista för brand

Ladda ner vår checklista för brandskydd och lär dig hur du brandövar där hemma.

Ladda ner checklistan