Hemmet

Så brandfarlig är kaminen och eldstaden

En brasa inomhus är både stämningshöjande och värmande. Kanske vill du även dra ned på elkostnaderna genom att värma upp huset med brasor? Ha bara koll så att du eldar rätt, annars kan du drabbas av en brand.

Få saker är lika rogivande som att elda i kaminen, kakelugnen eller öppna spisen. Doften, ljudet och värmen från en sprakande eld. Men tänk på att eldstäder orsakar många bränder, och att du därför bör elda med försiktighet.

Faran med att elda för mycket

Om du överanvänder din eldstad innebär det en uppenbar brandrisk. I tider när det dessutom är svårt att få tag på ved vänder sig många till alternativt virke.

– Många tror att man kan värma en hel bostad eller hus och det görs då genom ”stormeldning” och kontinuerlig eldning. Men en lokal eldstad, till exempel en braskamin, är bara anpassad att värma det rum den finns i under en begränsad tid. Överdriven eldning kan leda till att eldstaden och murstocken spricker och elden sprider sig, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Använd bara torr ved, helst bara björk. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna trädet i trädgården eller annat trädgårdsavfall kan till exempel medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.

Elda rätt för klimatets skull

Håkan Franzén uppmanar alla att säkerställa att man eldar rätt. Det minskar inte bara risken för brand utan bidrar även till minskad klimatpåverkan. Vedeldning är nämligen en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige och hur du eldar kan göra stor skillnad.

Håkan Franzéns expert-tips när du eldar inomhus:

  • Elda max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare virket brunnit ner till en glödbädd.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar i fyra timmar, låt den vila fyra timmar.
  • Använd bara torr ved, och helst bara björk. Trädgårdsavfall eller överblivet virke från det nedhuggna trädet i trädgården kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
  • Säkerställ att det inte är eldningsförbud där du bor. Använd bara eldstaden om du fått okej från din sotare. I vissa fall kan det även finnas lokala föreskrifter som reglerar vedeldning när den inte är så kallad huvudsaklig uppvärmning.
  • Meddela din sotare om du planerar att elda mer, så sotning och brandskyddskontroll sker på rätt sätt.
  • Glöm inte att testa dina brandvarnare, se till att ha brandfilten inom räckhåll och ställ brandsläckarna synligt runt om i bostaden.

Se till att eldstaden är besiktigad

De främsta orsakerna till brand är att man inte eldar enligt tillverkarens anvisningar och att man använder eldstaden utan att den är besiktigad och/eller sotad. Brand kan också orsakas av att en kamin till exempel har tekniska brister. Om en brand orsakas av kaminen och det visar sig att du har slarvat med installationen, riskerar du att få nedsatt försäkringsersättning och i värsta fall bli helt utan ersättning. Samma sak gäller om skorstenen har eldningsförbud.

Osäker? Kontakta en sotare

Eldstaden behöver ha en godkänd besiktning enligt SRR (Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund).

– Är man det minsta osäker bör man kontakta sin skorstensfejarmästare och fråga om skorstenen och kaminen är besiktigade enligt gällande regler. Det är viktigt både för den egna säkerheten och för att få ersättning om olyckan är framme, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert.

Försäkra ditt hem

Bränder, vattenskador, översvämningar och inbrott. Hemförsäkringen gäller vid det mesta som kan hända i ditt hem.

Läs mer och teckna hemförsäkring