Hemmet

Elda i trädgården på ett säkert sätt

Under våren har många husägare fullt upp med att röja i sina trädgårdar för att sedan elda upp avfallet. Men att elda i trädgården kan snabbt gå från att vara en njutbar upplevelse till att elden sprider sig och orsakar stor skada. Här får du tio bra tips för att minska riskerna och få reda på vilka eldningsregler som gäller där du bor.

Under våren har många husägare fullt upp med att röja i sina trädgårdar för att sedan elda upp avfallet. Men att elda i trädgården kan snabbt gå från att vara en njutbar upplevelse till att elden sprider sig och orsakar stor skada. Här får du tio bra tips för att minska riskerna och få reda på vilka eldningsregler som gäller där du bor.

Medan det främst är levande ljus som orsakar bränder under vintern är det under våren och sommaren eldning av trädgårdsavfall – och Valborgsbrasor – som utgör den största risken. Bränderna ökar eftersom många eldar fjolårsgräs, löv och kvistar utan att riktigt tänka på säkerheten. Ibland kan det vara både säkrare och enklare att kompostera trädgårdsavfallet eller köra det till en återvinningscentral än att elda upp det.

Innan du eldar

Kolla upp när det är tillåtet att elda ute där du bor, informationen finns ofta på din kommuns webbplats.

Även under perioder då det är tillåtet att elda, kan det vara farligt. Om det exempelvis riskerar att blåsa för mycket är det bättre att vänta till en annan dag.

Under tiden du eldar

När det är mycket torrt på marken ökar givetvis risken för att elden kan spridas. Då brukar det bli ett totalt eldningsförbud. Men även fukt och blöt mark kan skapa besvär när du ska elda i trädgården. Våta löv som brinner bildar mycket rök, vilket kan irritera dina grannar – så tänk på att informera dem först innan du sätter igång.

En bra och beprövad metod är att elda i en plåttunna. För att elden ska få syre och förbränningen bli effektiv behöver tunnan ha hål borrade en bit nedanför mitten. Om du tänker elda direkt på marken, se till att göra det på en plats där det inte finns någon risk att elden sprids.

Håkans bästa eldningstips

  • Kolla när du får elda. På kommunens hemsida kan du se när det är tillåtet att elda, tänk på att både kommunen och räddningstjänsten kan utfärda tillfälliga eldningsförbud. Håll också koll på SMHI:s brandriskprognoser.
  • Elda inte vid stark vind. Vinden kan antända byggnader och vegetation långt från elden. Elda inte heller i närheten av byggnader. Att elda i en plåttunna med tilluftsöppningar ger bra kontroll på elden.
  • Elda bara torrt trädgårdsavfall. Elda aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv eftersom det kan ge kraftig rökutveckling.
  • Elda rätt typ av avfall. Tänk på att inte elda målat virke, gummi, plast och annat kan bilda giftig rök.
  • Skapa flera högar. Elda inte allt trädgårdsavfall i samma hög, utan skapa mindre väl avgränsade högar. Vänd försiktigt på högarna innan du tänder elden för att kontrollera att inte igelkottar eller andra djur gömt sig där.
  • Bevaka alltid elden. Se till att någon bevakar elden till dess att den är helt släckt. Släck den sista glöden med vatten.
  • Ha släckutrustning till hands. Ha vattenslang eller vattenhinkar tillgängligt. För att skydda dig är det bra att ha grova handskar, spade och kratta tillhands.
  • Vattna eldningsplatsen. Elda om möjligt på en grusad yta istället för på gräsmattan, elda aldrig på berghällar. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldningen.
  • Information vid större brasor. Om du ska elda en större brasa, till exempel en Valborgsbrasa, bör du informera brandförsvaret. Tänk också på att man måste söka polistillstånd om man ska elda på allmän mark.
  • Ring 112 om elden sprider sig. Ring 112 om elden sprider sig och du tappar kontrollen. Gör vad du kan för att försöka släcka. Glöm inte att ”rädda, larma, släck” i just den ordningen.

Försäkra dig mot brand

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem skadas i en brand.

Läs mer och teckna hemförsäkring