Hur undviker man vattenskador?

Många bäckar små…

 

Smygläckage är den vanligaste orsaken till vattenskada i ett kök. Ett sätt att hitta läckor är att titta på din vattenmätare. När alla kranar och maskiner är avstängda ska visaren nämligen inte röra på sig. Det finns också särskilda säkerhetsprodukter som samlar upp de små mängderna vatten under till exempel diskmaskinen, så att du kan upptäcka även en liten läcka innan det sker en skada.

 

Vad gör du när vattnet bara sprutar?

 

Se till att alla i familjen vet var och hur man stänger av vattnet i bostaden. Ibland utvecklas ett läckage mycket snabbt, så att vattnet sprutar eller rinner ut i stora mängder. Då måste någon snabbt stänga av all vattentillförsel och tillkalla hjälp.

 

Varför ska man ha vattenfelsbrytare?

 

En vattenskada eller fukt i ditt hus kan få förfärande konsekvenser och vara väldigt dyr att åtgärda. Att installera en vattenfelsbrytare är alltså en sorts försäkring som kommer spara dig både pengar och stora besvär. Den kan rädda ditt hus från att bli allvarligt skadat.

 

Läs mer om vattenfelsbrytare på ex. leakomatic.com


Du kan göra mycket för att förebygga vattenskador:

     

  • Kör bara tvättmaskin och diskmaskin när du är hemma och vaken.
  • Installera dropplarm eller annan larmutrustning så att du enklare upptäcker fukt och läckage.
  • Kontrollera regelbundet skåpet under diskbänken och områdena kring diskmaskin, kyl och frys.
  • Kontrollera regelbundet tak, vind och stuprör. Ibland kan ju vattenskador orsakas av vatten som tränger in utifrån.

Checklista

Skriv ut vår checklista för brandskydd och guide för hur du brandövar hemma och i sommarstugan