Förebygg fuktskador på huset

Fuktskador kan orsakas av nederbörd som tränger in i ditt hus. Ge en minut av ditt liv till den här filmen – och var rätt förberedd när himlen öppnar sig.

Försäkra dig mot fuktskador

Med Trygg-Hansas hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem drabbas av fuktskada.