Hemmet

Öppna fritidshuset – kontrollera vattnet

Att öppna fritidshuset efter en lång, kall vinter är givetvis härligt – men det kan också vara nervöst. För det är inte ovanligt med frysta vattenledningar och påhälsning från råttor och inbrottstjuvar. Här är lite att tänka på när du öppnar för säsongen.

Om du inte har besökt fritidshuset under vintern är det säkert med viss oro som du åker dit.

Hittar du spillning av råttor eller möss? Kontrollera att de inte har gnagt sönder elledningarna. Om så är fallet – byt snarast ut de skadade ledningarna mot nya. Glöm inte att undersöka eventuella ledningar som har dragits på vind och i källare. Elfel är en vanlig orsak till brand!

Har du haft inbrott? Kontrollera vad som är skadat/stulet och gör en anmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

Kontrollera vattentrycket

En annan risk – som är svårare att upptäcka än påhälsning av tjuvar och skadedjur – är att vattnet har fryst sönder ledningarna. Gör därför en grundlig genomgång när du öppnar fritidshuset för säsongen.

Börja med att kontrollera under diskbänken, som ofta är ett utsatt läge för frysning. Titta också på de delar av vattenledningarna som är synliga, särskilt vid rörskarvar. Fuktutslag är ett annat tecken. När du spolar i kranen – är det samma vattentryck som du brukar ha? Om trycket är lägre än vanligt finns det en risk att det läcker någonstans.

Värst är droppande rör

Konsekvenserna av läckage är ofta väldigt allvarliga. Risken finns att du inte kan använda fritidshuset under hela sommaren, på grund av att det kan ta tid innan ett företag kan påbörja reparationen samt långa torktider. Värst är droppande rör, då den typen av läckage ofta tar lång tid att upptäcka.

Misstänker du en vattenskada? Stäng av vattnet och kontakta en VVS-firma. Så snart skadan är konstaterad bör du anmäla den till försäkringsbolaget.

Tips! Så upptäcker du sönderfrysta vattenledningar

  • Titta efter läckage under diskbänken.
  • Titta efter droppande rörskarvar.
  • Titta efter fuktutslag.
  • Lägg örat mot röret och lyssna efter ”susningar”.
  • Kontrollera vattentrycket. Är trycket lägre än vanligt kan det vara tecken på läckage.

Försäkra ditt fritidshus

 Med vår fritidshusförsäkring får sommarstället, fjällstugan eller fritidshuset ett bra skydd.

Läs mer och teckna fritidshusförsäkring