Hemmet

Tips & experthjälp för ett säkrare hem

Frysskador i fritidshuset – dyr kalldusch

Att vattenledningarna fryser sönder och orsakar läckage, det är en skada som är både dyr och besvärlig att åtgärda. Ändå är det bara varannan fritidshusägare som stänger av vattnet under vintern.

 

En obehaglig och mycket dyr överraskning kan bli resultatet om vattenledningarna fryser sönder och orsakar läckage.

 

– Snittkostnaden för en skada är mellan 30 000 och 50 000 kronor. I värsta fall kan kostnaden uppgå till flera hundra tusen kronor, men då gäller det frysskadade rör med läckage som har pågått under en längre tid. Frysskador blir generellt dyrare i fritidshus än i villor. I villan upptäcker man skadan snabbare, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

 

Lång tid att åtgärda frysskador

 

De riktigt kalla vintrarna utgör sönderfrysta vattenledningar var tredje fritidshusskada, enligt en undersökning från Trygg-Hansa. Andra vanliga skador är snötrycksskada på taket, skadedjur och översvämning.

 

– Trots att frysskadorna är så pass vanliga och ofta orsakar besvär med långa reparationer, så stänger bara varannan fritidshusägare av vattnet i sitt fritidshus under vintern. Och bara varannan tittar till sin stuga regelbundet, säger Håkan Franzén.


Tips! Så förebygger du frysskador på fritidshuset

 

  • Stäng av vattnet inför vintern.
  • Töm rör och varmvattenberedare på vatten.
  • Har du vattentoalett töm även spolcisternen.
  • Häll frostskyddsmedel i diskho, tvättställ, toalettstol och golvbrunnar.
  • Ha gärna grundvärme, cirka 15 grader, i fritidshuset över vintern.
  • Kontrollera isoleringen runt fönster och dörrar.
  • Har du diskbänken mot en yttervägg, lämna skåpsdörrarna öppna, så att värmen kan cirkulera även där. Håll innerdörrar öppna så att luften kan cirkulera.
  • Kontrollera gärna din stuga regelbundet. Tänk på att strömavbrott kan leda till frysskador.

Försäkra dig mot frysskador

Med en fritidshusförsäkring kan du få ersättning om vattenledningarna fryser.