Skydda dig mot översvämning

Finns det risk för översvämning där du bor? Då vill vi tipsa dig om hur du kan slippa drabbas av en vattenskada i ditt hem – och få bästa möjliga hjälp om det ändå skulle hända.

 

Översvämningar i hus kan uppstå på två sätt. Det vanligaste är att vattnet i det kommunala dagvattensystemet trycks upp bakvägen, in i ditt hus. Det händer också att sjöar och vattendrag svämmar över och sedan rinner in i huset genom exempelvis ventiler och källarfönster.

 

Om du får varningar om kraftig nederbörd som kan leda till översvämningar finns det några viktiga saker du kan göra:

 

  1. Flytta upp lösa föremål från nedervåningen eller källaren till övervåningen.
  2. Palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.
  3. Är stuprören inte kopplade till dagvattensystemet? Få ut vattnet en bit på gräsmattan genom att koppla en dräneringsslang till stuprören.

Rinner vatten in i huset?

 

  1. Kontakta räddningstjänsten på 112. Om de inte kan förse dig med en länspump, försök att få tag i en sådan själv och börja pumpa bort vattnet.
  2. Försök att rädda det lösöre som går, som till exempel möbler.
  3. Ring Trygg-Hansa för att få hjälp och råd. Vi har öppet dygnet runt: 0771-111 520