Så förebygger du översvämning i huset

Tänk dig att komma hem till en vattenfylld källare. Alla telefonsamtal du behöver ringa, allt bråte du behöver röja bort, reparationerna och torktiderna – månader av slit och väntan. Men det finns mycket du kan göra för att inte drabbas.

 

Klimatet förändras och översvämningar blir allt vanligare, med en ökad risk under sommarmånaderna och tidig höst. Ändå är det få husägare som har vidtagit åtgärder för att inte drabbas av en vattenskada efter en översvämning, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

 

Två orsaker till översvämningar

 

Översvämningar i hus kan orsakas av två saker. Det vanligaste är att vattnet i det kommunala dagvattensystemet (regnvatten) trycks upp bakvägen, in i ditt hus. Antingen är det kommunala systemet inte dimensionerat för de allt större nederbördsmängderna, eller så har det uppstått stopp i systemet.

 

Det händer också att sjöar och vattendrag svämmar över, som en följd av intensivt och långvarigt regnande. Vattnet rinner sedan in i huset genom exempelvis ventiler och källarfönster.

 

Två råd till alla husägare för att förebygga vattenskada till följd av översvämning:

 

  • Vattnet måste enkelt kunna rinna bort från huset.
  • Vattnet ska inte överhuvudtaget kunna rinna in i huset. Se faktarutan för tips på hur du åstadkommer detta.

Flytta upp möbler och annan inredning från källaren

 

Finns det risk för översvämning där du bor? Följ väderleksrapporterna noga. Om risken för överhängande och du befarar att ditt hus kan komma att skadas, flytta upp lösöre från källaren till övervåningen. Palla upp upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.

 

Har vatten runnit in i huset?

 

  1. Kontakta räddningstjänsten på 112. Om de inte kan förse dig med en länspump, försök att få tag i en sådan själv och börja pumpa bort vattnet ur källaren.
  2. Försök att rädda det lösöre som går, som till exempel möbler.
  3. Ring ditt försäkringsbolag för att få hjälp och råd.

Tips! Så förebygger du husskador vid översvämning

 

  • Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset. Med rätt lutning minskar risken att vattnet rinner in mot husgrunden. Anlita ett företag inom gräv och schakt för att få hjälp.
  • Säkerställ att dräneringen runt huset fungerar och att grunden är välisolerad så att vatten inte riskerar att rinna in genom den. Det är ofta viktigt på hus som är 25–30 år. Ta även här hjälp av en entreprenör.
  • Är stuprören inte kopplade till dagvattensystemet? Få ut vattnet en bit på gräsmattan genom att koppla en dräneringsslang till stuprören.
  • Har ditt hus drabbats av så kallade baktrycksskador, eller vet du att andra i området har det? Kontakta kommunen för att se vad de kan göra för att det inte ska hända igen.

Försäkra dig mot översvämning

Med en villa- eller fritidshusförsäkring kan du få ersättning om din källare vattenfylls.