Hemmet

Fuktigare klimat orsakar hussvamp

Sverige går mot ett varmare och fuktigare klimat. Det gör att vi ser en ökning av äkta hussvamp – den värsta skadegöraren en byggnad kan drabbas av. Här får du tips på hur du undviker ett svampangrepp.

Hussvamp kan inom loppet av några månader totalförstöra ett helt golvbjälklag. Den behöver kalk och fukt för att spridas, och när den väl har fått fäste i ett hus kan den börja angripa torrt virke också. Gör du inget åt problem kan du i värsta fall bli tvungen att riva huset.

– Hussvamp kan ligga latent i de flesta trähus, den väntar bara på rätt förutsättningar för att bryta ut. Det är därför svampangrepp ofta inträffar efter att huskonstruktionen har förändrats på något sätt. Det kan exempelvis vara renoveringar där man byter ytskikt, tilläggsisolerar eller byter värmekälla, vilket kan medföra att fuktigheten förändras i husgrunden, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert.

Dyrt att sanera hussvamp

Hussvamp växer som mest – upp till sex millimeter per dygn – när fuktkvoten i virket är 30-40 procent och temperaturen 20-21 grader. Men har hussvampen väl har fått fäste, kan den genom sina långa, vita mycelietrådar spridas även vid lägre fuktkvoter och temperaturer ner till noll grader.

Det finns cirka 180 arter av hussvampar. Den absolut farligaste virkesförstöraren är den så kallade äkta hussvampen, Serpula lacrymans. Den äkta hussvampen kan själv tillföra fukt till en byggnad och på så sätt förbättra sina förutsättningar till spridning.

– Det kan bli oerhört kostsamt att sanera och i värsta fall riskerar den drabbade husägare att förlora sin bostad till den mycket aggressiva hussvampen. Sanering sker genom att skadat virke och intilliggande friskt virke byts ut. Givetvis måste även orsakerna till fuktangreppen elimineras, säger Håkan Franzén.

Tecken på hussvamp

Hussvamp kan upptäckas i tid. Tecken att hålla utkik efter är ett brunt, kanelliknande pulver – hussvampens sporer – på golv, väggar och tak. Testa att torka bort pulvret med en trasa. Kommer det tillbaka är det antagligen svamp. Andra tecken är ruttet virke och svamplukt. Om hussvampen har fått ordentligt fäste, kan den se ut som riktiga svampar. Då lär du garanterat bli varse ditt problem!

Det finns ingen statistik över hussvampens omfattning i Sverige, men mikrobiologen Bengt Wessén har sett en ökning på över tio procent de senaste åren.

– När vi får in ett fall analyserar vi det angripna träprovet med sporer och trådar för att bestämma typ av svamp, ålder och orsak. Hussvampen ser ut att öka och sprida sig runt om i Sverige och vid extrema fall har man till och med blivit tvungna att bränna ner hela hus, berättar Bengt Wessén, mikrobiolog på Pegasus Lab.

Experterna befarar drastisk ökning

De ökade antalet upptäckta fall av hussvamp kan till viss del bero på att husbesiktas allt noggrannare och oftare, men flera experter tror också på en faktisk ökning. Södra Sverige har drabbats hårdare, på grund av det varmare och fuktigare klimatet. Experterna uttrycker nu en oro för att hussvampen ska öka drastiskt i framtiden.

Tips! Så undviker du svampangrepp på ditt hus

  • Inspektera alla utrymmen i ditt hus för att upptäcka eventuella angrepp i god tid.
  • Undvik täta vrår i exempelvis källare och vindsutrymmen.
  • Se till att regnvatten och hängrännor leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke eller täckande material direkt på fuktiga källargolv.
  • Täck för skorstenen för att undvika fukt.

Försäkra dig mot hussvamp

Med vår hemförsäkring kan du få hjälp om ditt hem drabbas av hussvamp.

Läs mer och teckna hemförsäkring