Brandsläckare

En brandsläckare är en bra investering för säkerheten i ditt hem, det behöver vi säkert inte säga. Du behöver tänka på fyra smarta saker: skaffa rätt brandsläckare, placera den lätt åtkomligt, lär alla hur den fungerar och testa den regelbundet genom att vända på den ibland så att pulvret inte riskerar att klumpa ihop sig. Om det börjar brinna kan vem som helst börja släcka branden. Visa alla hur brandsläckaren fungerar då det är viktigt att alla i familjen kan använda den på rätt sätt. Gå gärna igenom det någon gång då och då så att alla känner sig säkra på vad de behöver göra om det börjar brinna.

Kolla brandsläckaren regelbundet

 

En gång i kvartalet bör du själv kolla din brandsläckare. Du ska då kontrollera sex saker:

 

  • Brandsläckaren ska vara lätt att komma åt och lätt att lossa från fästet där den hänger.
  • Säkringen ska sitta på plats och vara plomberad (då vet du att släckaren är oanvänd).
  • Bruksanvisningen ska gå att läsa.
  • Släckaren ska inte ha några yttre skador.
  • Den s.k. manometernålen ska visa på grönt (en sådan mätare finns på tryckladdade släckare).
  • Vänd brandsläckaren några gånger så att pulvret i brandsläckaren inte klumpar sig. Klumpar kan leda till att släckaren inte fungerar som den ska.