Brandöva hemma

Brandöva hemma

 

Det är mycket viktigt att man har en utrymningsplan. Denna ser olika ut, beroende på om man bor i ett flerfamiljshus eller i villa. Det viktigt att alla i familjen känner till den och vet vad som gäller om det skulle börja brinna. Men det räcker inte med att ha en plan – man måste öva också! I utrymningsplanen ingår även att ha bestämt en uppsamlingsplats, utanför bostaden. Det är viktigt att lära barnen hur brandvarnaren låter och vad man då ska göra. Så det gäller att öva realistiskt – tryck på brandvarnaren och börja sedan utrymningen.


Så här brandövar du hemma eller i sommarstugan:

 

 • Alla ska känna till hur man skyddar sig mot rök och eld
  Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska gå ut i ett rökfyllt trapphus. Visa hur man gör för att krypa under röken. Visa också hur brandsläckaren fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och kväva mindre eldar.
 • Alla ska ha två vägar ut ur ett brinnande hus
  Gör en utrymningsplan och låt gärna barnen vara med i planeringen. Gå då igenom husets alla utrymningsvägar. Om möjligt – se till att ni har minst två utrymningsvägar för alla i familjen, minst en på varje våningsplan.
 • Alla ska gå till uppsamlingsplatsen om det brinner
  Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats. Om alla går dit så vet ni när alla är ute – och ni behöver inte gå in i huset igen för att kolla om någon saknas.
 • Tre saker du bör tänka på när du brandövar med barn
  Lär barnen att inte gömma sig. Lär barnen att de ska ropa på hjälp. Lär barnen att krypa under röken. Gör det också till en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och uppsamlingsplatsen finns när ni är på nya ställen.
 • Viktigt att tänka på när du brandövar
  Vilken väg tar jag normalt ut? Vilken väg ska jag välja om den inte fungerar? Vad ska jag göra om någon i bostaden inte kan ta sig ut själv?
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå sedan till uppsamlingsplatsen.