Behöver man en brandsläckare när man bor i villa?

En brandsläckare är en bra investering för säkerheten i ditt hem, det behöver vi säkert inte säga.

Du behöver tänka på fyra smarta saker:

 

  • skaffa rätt brandsläckare
  •  placera den lätt åtkomligt
  •  lär alla hur den fungerar
  •  testa den regelbundet genom att vända på den ibland så att pulvret inte riskerar att klumpa ihop sig