Hemmet

Behöver man en brandsläckare när man bor i villa?

En brandsläckare är en bra investering för säkerheten i ditt hem, det behöver vi säkert inte säga.

Du behöver tänka på fyra smarta saker:

  • skaffa rätt brandsläckare
  • placera den lätt åtkomligt
  • lär alla hur den fungerar
  • testa den regelbundet genom att vända på den ibland så att pulvret inte riskerar att klumpa ihop sig

Försäkra din villa

Vår villaförsäkring skyddar huset, tomten och era saker. Och er som bor där, förstås.

Läs mer och teckna villaförsäkring