Skydda din båt mot stöld

Snart väntar ännu en båtsäsong med glittrande blått hav, härliga klippor… och tyvärr mängder av båtstölder. Det finns dock en hel del åtgärder som du kan göra för att skydda din båt mot stöld.

 

Som båtägare måste du se till att ha din båt och dess tillbehör skyddade året runt. Båtstölder begås både under vinterförvaringen och under båtsäsongen.

 

Var du förvarar din båt är en helt avgörande faktor för hur lätt det är att stjäla den. Allra bäst är det att låta båten ligga i en bevakad hamn. Stöldrisken är som störst för båtar som finns i fritidshusområden och på uppställningsplatser.

 

Se även över låsanordningarna och att larmen fungerar som de ska. Utombordsmotorn är populärast att stjäla, därför ska den alltid vara fastlåst med ett godkänt lås. Lås även luckorna till ruffen och lämna inga värdesaker synliga i båten.

 

Märk din båt

 

Det är viktigt att märka både båten och det som förvaras i den. Märkningen gör att intresset för att stjäla båten minskar. Märk gärna din båt med skrovnumret på flera dolda ställen – exempelvis i stuvfack, bakom lådor eller i motorrummet. Äldre båtar som saknar skrovnummer kan märkas med en egen vald siffer- och bokstavskombination. Glöm inte att även märka din båtmotor.

 

När du lämnar båten är det bra att tömma den på all värdefull utrustning, exempelvis ekolod och GPS.

Om du ska resa bort en längre tid är det klokt att be en granne titta till din båt och få den att se använd ut. Be grannen tända lampor vid olika tider, hålla båten ren från exempelvis fågelspill. Det kan också vara bra att hänga ut en badhandduk då och då.

Förhoppningsvis hjälper dessa åtgärder att få båttjuven på andra tankar.


Tips för att skydda båt och utrustning mot stöld

 

  • Märk båtmotorn med motorns eget motornummer. Använd gärna något av motortillverkarnas godkända märksystem. Tänk på att 4-taktsmotorer som har 40 hästkrafter eller mer är extra stöldbegärliga.
  • Montera in elektronisk startspärr i båtmotorn och utrusta gärna båten med larm och spårsändare.
  • Stöldbegärliga saker som drev, växelhus och båttrailar är det bra att märka just på grund av att de är näst intill omöjliga att identifiera. Märk i första hand dessa delar men även annan elektronisk utrustning med SSF DNA-märkning. Läs mer på stoldskyddsforeningen.se.
  • Förvara båthandlingar med identitetsuppgifter hemma inte i båten.
  • Lås fast båten i bryggan med kätting, lås och låsbygel i klass 3 och lås motorn med ett lås godkänt av SSF. Lås även båten och förvaringsutrymmen lämna ingen utrustning synlig från utsidan och förvara ingen onödig utrustning på däck. Ta hem bensintanken eller bensinslangen. Slå av huvudströmbrytaren och ta hem båtnyckeln.
  • Förtöj båten i välbevakad hamn som är upplyst. Be båtgrannen titta till båten om du gör något ärende i en gästhamn.
  • Skaffa ett båtkort. För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt tillhands. Fyll i dina  uppgifter och förvara sen kortet tillgängligt men inte i båten. Fotografera gärna din båt. Du kan ladda ned kortet via Larmtjänst.
  • Om du är med i en båtklubb, se till att den är med i Båtsamverkan. Läs mer på larmtjanst.se.

Hjälp både till sjöss och på land

Med vår båtförsäkring får du hjälp om något händer dig eller båten.